شنبه, 23 بهمن 1395 10:29

مرجع خاصیت‌های رایج CSS

این لیست، لیستی از خصوصیت های رایج CSS و CSS3 رو با توضیح مختصر در اختیار شما قرار میده. اما اگه لیستی کامل از خاصیت های CSS می‌خواین، میتونید از منابع دیگری مثل این سایت استفاده کنید.

 

CSSمعرفی مختصر
background از خصوصیت background برای مختصرنویسی خصوصیت‌های مربوط به پس‌زمینه استفاده می‌شود
background-attachment این خصوصیت تعیین می‌کند که عکس پس‌زمینه ثابت باشد یا با اسکرول صفحه، اسکرول شود
background-color این خصوصیت رنگ پس‌زمینه در css را تعیین می‌کند
background-image این خصوصیت آدرس عکس پس‌زمینه در css را تعیین می‌کند
background-position این خصوصیت، شروع مکان قرارگیریِ عکس پس‌زمینه در css را تعیین می‌کند
background-repeat این خصوصیت، تکرار عکس پس‌زمینه در css را تعیین می‌کند
border این خصوصیت برای تعیین مرز یا کادرِ دور ، استفاده می‌شود
border-bottom تمام خصوصیت‌های مربوط به مرز پایین را تعیین می‌کند
border-bottom-color این خصوصیت، رنگِ مرز پایین را تعیین می‌کند
border-bottom-style این خصوصیت، حالت (نقطه چین، خط خط، دوخطی، نقطه خط و غیره) خطِ پایین را تعیین می‌کند
border-bottom-width برای تعیین ضخامت خط پایین بکار می‌رود
border-color این خصوصیت برای تعیین رنگ کادر یا مرز دور یک عنصر بکار می‌رود
border-left تمام خصوصیت‌های مربوط به مرز سمت چپ را تعیین می‌کند
border-left-color این خصوصیت، رنگِ مرز چپ را تعیین می‌کند
border-left-style این خصوصیت، حالت (نقطه چین، خط خط، دوخطی، نقطه خط و غیره) خطِ چپ را تعیین می‌کند
border-left-width برای تعیین ضخامت خط چپ بکار می‌رود
border-right تمام خصوصیت‌های مربوط به مرز سمت راست را تعیین می‌کند
border-right-color این خصوصیت، رنگِ مرز راست را تعیین می‌کند
border-right-style این خصوصیت، حالت (نقطه چین، خط خط، دوخطی، نقطه خط و غیره) خطِ راست را تعیین می‌کند
border-right-width برای تعیین ضخامت خط راست بکار می‌رود
border-style این خصوصیت برای تعیین حالت کادر یا مرز دور یک عنصر بکار می‌رود
border-top borderTop
border-top-color borderTopColor
border-top-style borderTopStyle
border-top-width borderTopWidth
border-width borderWidth
clear clear
clip clip
color color
cursor cursor
display display
filter filter
font font
font-family fontFamily
font-size fontSize
font-variant fontVariant
font-weight fontWeight
height height
left left
letter-spacing letterSpacing
line-height lineHeight
list-style listStyle
list-style-image listStyleImage
list-style-position listStylePosition
list-style-type listStyleType
margin margin
margin-bottom marginBottom
margin-left marginLeft
margin-right marginRight
margin-top marginTop
overflow overflow
padding padding
padding-bottom paddingBottom
padding-left paddingLeft
padding-right paddingRight
padding-top paddingTop
page-break-after pageBreakAfter
page-break-before pageBreakBefore
position position
float cssFloat
text-align textAlign
text-decoration textDecoration
text-decoration: blink textDecorationBlink
text-decoration: line-through textDecorationLineThrough
text-decoration: none textDecorationNone
text-decoration: overline textDecorationOverline
text-decoration: underline textDecorationUnderline
text-indent textIndent
text-transform textTransform
top top
vertical-align verticalAlign
visibility visibility
width width
z-index zIndex

دیدگاه‌ها  

farshad_hariri
# farshad_hariri
اموزشاتون عالیه #استاد
پاسخ دادن 1396-10-17 14:46
محمد
# محمد
چرا جواب سوالات رو نمیدید؟
پاسخ دادن 1397-04-25 03:28
مصطفی رامندی
# مصطفی رامندی
سلام
کدوم سوال؟! ;-)
پاسخ دادن 1397-04-25 19:49
الیاس
# الیاس
سلام و خسته نباشی میگم بهت
واااااقعا یکی از کامل ترین ها بود ممنون
لطفا ی وقتی بذار ادامه ی توضیحات فارسی خاصیت های css بنویس
ممنونتم
پاسخ دادن 1399-08-26 10:56
مصطفی رامندی
# مصطفی رامندی
سلام
حتما سعیم رو میکنم وقت بزارم 🌹
پاسخ دادن 1399-08-27 16:13

دیدگاه شما