پنج شنبه, 21 بهمن 1395 17:24

تگ های HTML بر اساس دسته بندی

لیست کامل تگ های HTML و HTML5 بصورت دسته بندی شده در جداول زیر به همراه یک توضیح مختصر از کاربرد هر تگ آورده شده است. در صورت وجود هر گونه سوال، از فرم نظرات در پایین این مطلب استفاده کنید.

 

تگ های اصلی در HTML

تگتوضیحات
<!DOCTYPE> از این تگ، برای مشخص کردن نسخه HTML استفاده می شود.
<html> از این تگ، برای تعریف ریشه یا root اصلی یک سند HTML استفاده می شود.
<title> از این تگ، برای تعریف عنوان یک صفحه استفاده می شود.
<body> از این تگ، برای تعریف بدنه سند HTML استفاده می شود.
<h1> تا <h6> از این تگ، برای گروه بندی عناصر h1 تا h6 استفاده می شود.
<p> از این تگ، برای تعریف یک پاراگراف استفاده می شود.
<br> از این تگ برای اینتر زدن و فرستادن متن به خط بعد استفاده می شود
<hr> این تگ سبب کشیدن یک خط افقی می شود
<!--...--> از این تگ، برای قرار دادن توضیحات در کد استفاده می شود.

تگ های فرمت دهی متن در HTML

تگتوضیحات
<abbr> از این تگ، برای تعریف یک مخفف استفاده می شود.
<address> از این تگ، برای نمایش اطلاعات مربوط به تماس نویسنده استفاده می شود.
<b> از این تگ، برای ضخیم یا bold کردن متن استفاده می شود.
<bdi> از این تگ، برای جهت دادن به متن یا کاراکتراهایی که خارج از زبان اصلی صفحه است استفاده می شود.
<bdo> از این تگ، برای برعکس کردن متن استفاده می شود.
<blockquote> از این تگ، برای تعیین محتوایی که به نقل از منبع دیگر آورده شده است استفاده می شود.
<cite> از این تگ، برای مشخص کردن عنوان یک کار استفاده می شود.
<code> از این تگ، برای نمایش متن بنحوی که بصورت یک قطعه کد کامپیوتری بنظر آید، استفاده می شود.
<del> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود.
<dfn> از این تگ، برای نمایش متن، بنحوی که بصورت یک عبارت تعریفی بنظر آید استفاده می شود.
<em> از این تگ، برای مورب کردن متن بنحوی که بصورت تأکید شده (emphasized) بنظر آید استفاده می شود.
<i> از این تگ، برای نمایش متن بصورت مورب یا italic استفاده می شود.
<ins> از این تگ، در کنار عنصر del برای نشانه گذاری تکه متنی که اخیراً به متن اصلی اضافه شده استفاده می شود.
<kbd> از این تگ، برای فرمت دهی متن بنحوی که مانند ورودی صفحه کلید بنظر آید استفاده می شود.
<mark> از این تگ، برای برجسته و علامت دار کردن متن استفاده می شود.
<meter> از این تگ، برای نمایش یک گیج یا اندازه سنج عددی، استفاده می شود. البته محدوده اعداد باید از قبل مشخص شود.
<pre> از این تگ، برای نمایش فاصله و خط ها اضافه ای که در کد وجود دارد استفاده می شود.
<progress> از این تگ، برای نمایش میزان پیشرفت یک پروسه استفاده می شود.
<q> از این تگ، برای تعریف یک نقل قول کوتاه استفاده می شود.
<rp> این تگ، تعریف می کند که چه چیزی نشان داده شود، اگر مرورگر از حاشیه نویسی ruby پشتیبانی نکند.
<rt> از این تگ، برای مشخص کردن یک راهنما برای توضیح یا نحوه ی تلفظ کاراکترهای آسیای شرقی استفاده می شود. (برای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد)
<ruby> از این تگ، برای تعریف یک حاشیه روبی استفاده می شود. (برای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد)
<s> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود.
<samp> از این تگ، برای فرمت دهی متن بنحوی که شکل خروجی یک برنامه کامپوتری باشید، استفاده می شود.
<small> از این تگ، برای کوچکتر نشان دادن متن استفاده می شود.
<strong> از این تگ، برای بولد کردن متن استفاده می شود.
<sub> از این تگ، برای نمایش متن، کمی پایین تر استفاده می شود.
<sup> از این تگ، برای نمایش متن، کمی بالاتر استفاده می شود.
<time> از این تگ، برای نمایش تاریخ یا زمان استفاده می شود.
<u> از این تگ، برای خط زیردار کردن متن استفاده می شود.
<var> از این تگ، برای فرمت دهی متغییرها استفاده می شود.
<wbr> این تگ، برای رفتن به خط جدید استفاده می شود.

تگ های مربوط به فرم های ورودی در HTML

تگتوضیحات
<form> از این تگ، برای تعریف فرم ورود اطلاعات استفاده می شود.
<input> از این تگ، برای تعریف کنترل های ورود اطلاعات استفاده می شود.
<textarea> از این تگ، برای تعریف یک فیلد ورودی چند خطی استفاده می شود.
<button> از این تگ، برای تعریف یک دکمه استفاده می شود.
<select> از این تگ، برای تعریف یک لیست کشوئی استفاده می شود.
<optgroup> از این تگ، برای گروه بندی آیتم های مربوط به هم در یک لیست کشویی استفاده می شود.
<option> از این تگ، برای تعریف آیتم های لیست های کشوئی استفاده می شود.
<label> از این تگ، برای تعریف یک لیبل برای یک فیلد ورودی استفاده می شود.
<fieldset> از این تگ، برای گروه بندی فیلدهای وابسته بهم در یک فرم استفاده می شود.
<legend> از این تگ، برای تعریف عنوان برای عنصر fieldset استفاده می شود.
<datalist> از این تگ، برای تعریف یک لیست پیشنهادی برای یک تکس باکس استفاده می شود.
<keygen> از این تگ، برای تولید کلید در فرم های ورود اطلاعات استفاده می شود.
<output> از این تگ، برای نمایش نتیجه یک محاسبه استفاده می شود.

فریم (Frames) در HTML

تگتوضیحات
<iframe> از این تگ، برای تعریف فریم در یک صفحه استفاده می شود.

عکس (Images) در HTML

تگتوضیحات
<img> از این تگ، برای نمایش عکس استفاده می شود.
<map> از این تگ، برای تعریف یک نقشه تصویری یا image-map استفاده می شود.
<area> از این تگ، برای تعیین مناطق در یک image-map استفاده می شود.
<canvas> از این تگ، برای رسم اشکال در یک صفحه وب بهمراهJavaScript استفاده می شود.
<figcaption> از این تگ، برای تعریف یک عنوان در عنصر figure استفاده می شود.
<figure> از این تگ، برای تعریف محتوایی مانند تصاویر، نمودار ها، عکس ها، لیست کد و ... استفاده می شود.

پخش صدا و تصویر (Audio / Video) در HTML

تگتوضیحات
<audio> از این تگ، برای پخش صدا استفاده می شود.
<source> از این تگ، برای مشخص کردن منابع فایل های ویدئوی یا صوتی در تگ های audio و video استفاده می شود.
<track> از این تگ، برای نمایش زیرنویس در تگ های مدیا استفاده می شود.
<video> از این تگ، برای پخش صدا استفاده می شود.

لینک ها (Links) در HTML

تگتوضیحات
<a> از این تگ، برای تعریف یک لینک استفاده می شود.
<link> از این تگ، برای لینک به یک منبع خارجی مثل CSS استفاده می شود.
<nav> از این تگ، برای تعریف لیستی از لینک های ناوبری استفاده می شود.

لیست ها (Lists) در HTML

تگتوضیحات
<ul> از این تگ، برای تعریف یک لیست نامرتب استفاده می شود.
<ol> از این تگ، برای تعریف یک لیست مرتب استفاده می شود.
<li> از این تگ، برای تعیین آیتم های لیست های مرتب و نامرتب استفاده می شود.
<dl> از این تگ، برای تعریف یک لیست تعریفی استفاده می شود.
<dt> از این تگ، برای تعریف آیتم های لیست تعریفی استفاه می شود.
<dd> از این تگ، برای مشخص کردن آیتم های لیست تعریفی (dl) استفاده می شود.
<menu> از این تگ، برای تعریف یک منو استفاده می شود.
<menuitem> از این تگ، برای تعریف آیتم های منو استفاده می شود.

جداول (Tables) در HTML

تگتوضیحات
<table> از این تگ، برای تعریف یک جدول استفاده می شود.
<caption> از این تگ، برای تعریف یک جدول استفاده می شود. caption
<th> از این تگ، برای تعریف عنوان ستون های یک جدول استفاده می شود.
<tr> از این تگ، برای تعریف ردیف در جدول استفاده می شود.
<td> از این تگ، برای تعریف یک سلول از جدول استفاده می شود.
<thead> از این تگ، برای گروه بندی سرعنوان های یک جدول استفاده می شود.
<tbody> از این تگ، برای تعریف بدنه جدول استفاده می شود.
<tfoot> از این تگ، برای گروه بندی فوتر جدول استفاده می شود.
<col> از این تگ، داخل عنصر colgroup برای قالب بندی ستون های جدول استفاده می شود.
<colgroup> از این تگ، برای گروه بندی یک یا چند ستون (col) در یک جدول، جهت قالب بندی استفاده می شود.

عناصر صفحه بندی و معنایی (Styles and Semantics) در HTML

TagDescription
<style> از این تگ، برای مشخص کردن استایل های یک سند HTML استفاده می شود.
<div> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<span> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<header> از این تگ، برای مشخص کردن header یا عنوان یک بخش استفاده می شود.
<footer> از این تگ، برای تعریف یک فوتر برای یک صفحه یا یک بخش استفاده می شود.
<section> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<article> از این تگ، برای مشخص کردن محتوایی مستقل و جامع استفاده می شود..
<aside> از این تگ، معمولاً برای تعریف نوار کناری محتوای اصلی استفاده می شود.
<details> از این تگ، برای نمایش جزئیات اضافی که کاربر بر حسب تقاضا می تواند مشاهده یا مخفی نمایداستفاده می شود.
<dialog> از این تگ، برای تعریف یک جعبه یا پنجره محاوره استفاده می شود.
<summary> از این تگ، برای تعریف یک عنوان قابل مشاهده با کلیک کردن برای عنصر detail استفاده می شود.

اطلاعات متا (Meta Info) در HTML

تگتوضیحات
<head> از این تگ، برای تعریف یک سری اطلاعات درباره سند HTML استفاده می شود.
<meta> از این تگ، برای تعریف داده های متا درباره سند HTML استفاده می شود.
<base> از این تگ، برای تعیین یک آدرس اصلی برای کلیه ی لینک های نسبی، استفاده می شود.

برنامه نویسی (Programming) در HTML

تگتوضیحات
<script> از این تگ، برای اسکریبت نویسی سمت کاربر استفاده می شود.
<noscript> از این تگ، برای نمایش یک متن دلخواه برای مرورگرهایی که کدهای سمت کاربر را پشتیبانی نمی کنند استفاده می شود.
<embed> از این تگ، برای اجرای پلاگین یا برنامه های خارجی در صفحه HTML استفاده می شود
<object> از این تگ، برای تعریف یک object در صفحه استفاده می شود.
<param> از این تگ، برای تعریف پارامترهای تگ object استفاده می شود.

دیدگاه‌ها  

صفائی
# صفائی
بسیار عالی و پرکاربرد...ممنون استاد
پاسخ دادن 1395-11-22 02:18
مصطفی رامندی
# مصطفی رامندی
خواهش میکنم :-)
پاسخ دادن 1395-11-24 18:03
محمدزاده
# محمدزاده
سپاس از مطالب مفیدتان
پاسخ دادن 1395-11-26 12:10
مصطفی رامندی
# مصطفی رامندی
لطف دارید
پاسخ دادن 1395-12-04 13:51
farshad_hariri
# farshad_hariri
خسته نباشید واقعااا...
پاسخ دادن 1396-10-17 14:51
مصطفی رامندی
# مصطفی رامندی
ممنونم فرشاد جان.
پاسخ دادن 1396-10-19 18:28
حسن داداشی
# حسن داداشی
سلام میشه بصورت pdf بدین چون درست نمیشه با کپی کردن حروفهای فارسی جدامیشه
پاسخ دادن 1399-10-10 13:17

دیدگاه شما