چهارشنبه, 26 تیر 1398 01:13

اندروید استودیو / ذخیره اطلاعات روی گوشی کاربر با SharedPreferences

برای ذخیره اطلاعات در اندروید می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از رایج ترین راه‌ها استفاده از پایگاه داده است. اما پایگاه داده همیشه پاسخگوی کار ما نیست. بعضی اوقات ما نیاز به ذخیره مقدار کمی اطلاعات غیرمهم که از نظر امنیتی حساسیت زیادی ندارند داریم. مثلاً تنظیمات عمومی برنامه مثل فونت، سایز، حالت شب و روز و غیره، که میتوانند بصورت ساده روی گوشی کاربر ذخیره شوند، از این دست داده‌ها هستند. برای ذخیره چنین اطلاعاتی در اندروید از SharedPreferences استفاده می‌شود.

به دستور زیر توجه کنید:

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context).edit().putString("mobile_number", "0912456789").commit();
این خط، دستوریست که شماره موبایلی با مقدار «0912456789» و با نام «mobile_number» را درون فایل XML و در مسیر /data/data/YOUR_PACKAGE_NAME/shared_prefs روی گوشی کاربر، ذخیره میکند.
 
دستور زیر هم مقدار ذخیره شده را درون textView1 نمایش می‌دهد.:
String t = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context).getString("mobile_number", "");
textView1.setText(t);
 

دیدگاه شما