جمعه, 21 دی 1397 19:05

اندیشه کجا به کبریای تو رسد

اندیشه کجا به کبریای تو رسد

هیهات از این خیال باطل، هیهات

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید