جمعه, 21 دی 1397 22:37

هر سحرگه کیمیای سرخ رویی می زند

هر سحرگه کیمیای سرخ رویی میزند

آفتابِ رحمتِ عامِ تو بر دیوارها

دیدگاه شما