چهارشنبه, 10 آذر 1395 22:55

غُلامِ سیاه

سیاهم،

اما غُلامت نیستم،

این چه بازیِ مسخره ایست که دنیا به‌راه انداخته است!؟

منتشرشده در مینیمال
یکشنبه, 30 آبان 1395 22:50

غمگین‌ترین مینیمال دنیا

همیشه خودم رو به چالشِ یافتنِ مینیمالی غمگین تر از این کشیده ام که « ای اهلِ حَرَم ، میرُ علمدار ، نیامد » چالشی که هرگز ازش پیروز بیرون نیومدم.

منتشرشده در مینیمال
پنج شنبه, 20 آبان 1395 02:04

عشق به حضور

از «عشقِ به حضور» هم عاجزیم، چه رسد به «حضور»، بیچارگیِ ما انتها ندارد...

منتشرشده در مینیمال