چهارشنبه, 10 آذر 1395 22:55

غُلامِ سیاه

سیاهم،

اما غُلامت نیستم،

این چه بازیِ مسخره ایست که دنیا به‌راه انداخته است!؟

منتشرشده در مینیمال