پنج شنبه, 20 آبان 1395 02:04

عشق به حضور

از «عشقِ به حضور» هم عاجزیم، چه رسد به «حضور»، بیچارگیِ ما انتها ندارد...

منتشرشده در مینیمال