جمعه, 21 دی 1397 06:22

دیالوگ های یک پدر و دختر

این دیالوگ یک دختر بچه ۴ ساله با پدرشه. 😍

دختر: بابا؟

پدر: جانم!

دختر: دیشب خوابِ بد دیدم

پدر: چی دیدی عزیزم؟

دختر: خواب دیدم یه بچه خیار خورده، مُرده! 😟

پدر: کِی دیدی عزیزم؟!

دختر: فردا!!!! 

پدر: 🤪😲🤔🤣😂😍

دیدگاه شما