شنبه, 15 دی 1397 22:58

دلم گرفته

دلم گرفته خیلی زیاااااااد 😢

چرا؟ 🤔 نمیدونم چرا. شاید چون عمرم داره عین ابرو باد میگذره. شایدم چون از آرمانهام خیلی فاصله دارم.

کل کتابهای دنیا موندن و من نخوندمشون هنوز.

بندگی، که اصلا حرفش رونزن. من و بندگی خدا؟ هیهات از این آرزوی دست نیافتنی.

مرتضی رو دو سه سالی هست که ندیدم. 

در هر صورت دلم خیلی خیلی گرفته.

به قول علی فرهانی: دیگر نه آرزوی رند حافظ و نه رویای قلندرِ عطار شدن ندارم. همین که در این زمان باقیمانده معصومیت از دست رفته را بجویم کافیست. 🌙

دیدگاه شما