جمعه, 21 دی 1397 22:35

اندیشه کجا به کبریای تو رسد

اندیشه کجا به کبریای تو رسد

هیهات از این خیال باطل، هیهات

دیدگاه شما